ออกแบบงานกราฟฟิกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อ P.O.P. , พร้อมจัดหาโรงพิมพ์ วัสดุ และดูแลการผลิตให้เรียบร้อย, อาทิ Poster, Handbill, Flyer, Brochure, Folder, Business Card, J-Flag, Cut Out, Lamppost, Banner, Inkjet, Roll up banner, Member Card เป็นต้น