Genetic Organizer
 
ก่อตั้งตั้งแต่ปี 2550 (since 2007) ก่อเกิดจากกลุ่มคนทำงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านที่ตนถนัดมามากกว่า 10 ปี เปรียบเสมือนมีความเชี่ยวชาญอยู่ในสายเลือด เป็นพันธุกรรม และพร้อมที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต แล้วนำมาเป็นจิ๊กซอว์ต่อกันเพื่อให้สามารถดำเนินงานด้าน IMC (Integrated Marketing Communication) ได้อย่างครบวงจร และเป็นที่มาของ One Stop Service for IMC Solutions

 

ในปัจจุบัน ทุกบริษัทนอกจากจะคำนึงถึงยอดขายแล้ว ยังหันมาใส่ใจกับการทำ IMC – การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำ Event Marketing กำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทแล้ว ยังเป็นการเสริมการทำ CRM และสามารถกระตุ้นยอดขายได้อีกทางหนึ่ง

 

ดังนั้น Genetic Organizer จะสามารถตอบสนองได้ครบทุกความต้องการของการทำ IMC Solutions, EVENT & PR Marketing ช่วยสร้างความสะดวกและขจัดความยุ่งยากในการจัดจ้างหลายๆ supplier เพราะเราสามารถดูแลควบคุมจัดการ ได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่วางแผนจัดงาน การออกแบบ การผลิต ติดตั้ง รื้อถอน อีกทั้งมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชน จึงสามารถจัดงานพร้อมการทำข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างครบวงจร


 

 

Genetic Organizer is the group of experts in marketing, exhibition, event, creative, PR, advertising, design and management. We are the jigsaws that work together in IMC (Intergrated Marketing Communication) and that's why company slogan is "One Stop Service for IMC Solutions"