งานด้านประชาสัมพันธ์ จัดงานแถลงข่าว, Group Interview, Exclusive Interview, Meet the Ambassador, Meet the Press, งานกิจกรรมสัมพันธ์, งานการกุศลเพื่อสาธารณะคืนกำไรสู่สังคม, วางแผน PR ตลอดโครงการ, เชิญนักข่าว เขียนข่าว ส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าว