ออกแบบและบริหารจัดการติดต่อและดูแลการผลิตของพรีเมี่ยม อาทิ แก้ว เซรามิค พวงกุญแจ หมวก ปากกา พัด ร่ม นาฬิกา ชุดพนักงาน ชุด pretty บัตรพนักงาน บัตรผู้แสดงงาน บัตรผู้เข้าชมงาน เป็นต้น