บริหารงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ ทั้งหมดของการจัดงาน วาง concept ติดต่อผู้แสดงงาน, ติดต่อฝ่ายสถานที่, ดูแลส่วนตกแต่งและโครงสร้าง งานประชาสัมพันธ์, งานพิธีเปิด, รันคิวงาน