งาน Booth Event ที่เราจะดูแลตั้งแต่การออกแบบบูธและก่อสร้าง ระบบไฟฟ้าภายในบูธ กิจกรรมดึงดูดคนเข้าบูธ ของที่ระลึก ระบบภาพ แสง สี เสียง การจัดกิจกรรรมพิเศษภายในบูธ อาทิ งานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้า งาน group interview หรือ product presentation และเป็นผู้กระทำการแทนในการติดต่อฝ่ายสถานที่และผู้จัดงานทุกอย่าง