จัดทำหนังสือ เขียนคอลัมน์ วางรูปเล่ม จดหมายข่าว นิตยสาร นำทีมโดยคุณคมฉาน ตะวันฉาย